Čenkov.eu

Napsali o nás

MF DNES 22.12.2011

mf dnes

 

 

Periskop 2011

periskop

 

 

www.pribram.cz

Napsali o nás betlém v Čenkově

 http://www.pribram.cz/clanek-uz-jste-nekdy-videli-betlem-ze-slamy-moznost-mate-v-cenkove-fotogaleri

Napsali o nás

Adventní sobota v Drahlíně

V sobotu 4. 12. 2010 proběhla v Drahlíně oslava adventu spojená s rozsvícením vánočního stromu před obchodem COOP. S tímto nápadem přišel nový starosta obce Zdeněk Černohorským, který se podobné akce zúčastnil vloni v sousední obci. Akce byla prvním a doufejme, že ne posledním počinem nového zastupitelstva. Příprava trvala zhruba 3 týdny a během této doby se podařilo domluvit s ředitelkou MŠ vystoupení žáků, sehnat sponzory z řad obyvatel obce a domluvit živé vystoupení skupiny Čenkomor s hostujícím Milanem Černohorským.

Akce začala v 17 hodin, ale již půl hodiny před začátkem se začali trousit někteří obyvatele před obchod COOP, aby zaujali nejlepší místa. Nakonec se snad sešla celá obec, i přes nepřízeň počasí ( teplota hodně pod nulou ). Tolik obyvatel na jednom místě nebylo vidět několik let. Což svědčí o malém kulturním a společenském dění v obci.

Součástí akce byl vánoční jarmark ( výrobky s vánoční tématikou ), který byl neustále obležen kupujícími a výtěžek z tohoto jarmarku bude předán mateřské školce, jak byla předem domluveno. Samozřejmě nechyběl tradiční vánoční punč a svařák, který byl zdarma případně za symbolickou cenu distribuován mezi občany naší obce.

Zahájení provedl starosta obce, při kterém popřál občanům klidné prožití vánočních svátků. Následovalo vystoupení žáků mateřské školky, kteří byli doplněni o žáky 1. ročníku základní školy. Vystoupení bylo oceněno potleskem a následným rozsvícením vánočního stromu. Po malé přestávce vystoupila skupina Čenkomor se směsí vánočních písní a koled.

Akce skončila okolo 18 hodiny, kdy se občané rozcházeli do svých domovů.

Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o přípravu této akce a samozřejmě sponzorům, Robertovi Schneiderovi, Josefu Cifrainovi, Petru Šefrovi a Restauraci U Václavů, bez kterých by bylo složité uspořádat tuto akci.

Zároveň patří velké poděkování i Vám spoluobčanům, kteří jste si zakoupili vánoční zboží na jarmarku a i když byly  podávané nápoje na zahřátí zdarma zanechávali jste i nějaké ty korunky u obsluhy a tím se podařilo vybrat celkovou finanční částku včetně prodaných věcí na jarmarku ve výši 9.800,- Kč. Z těchto peněz byla použita částka 800,.- Kč. na provoz akce, dále 6.000,- Kč. bude určeno pro školku a 3.000,- Kč. budou použity na dětský den, který bude pořádán pro děti v měsíci červnu.

Ještě jednou bych Vám chtěl všem  poděkovat a těším se společně s Vámi na další akce pořádané pro spoluobčany naší obce.

P.S. Předběžně bylo domluveno divadelní vystoupení skupiny Čenkomor v Drahlíně, které by proběhlo v první polovině příštího roku. Máte se na co těšit.www.divadelkozavodou.com

Periskop 2010

periskop10

 

Periskop 2009

periskop09

Upozornění

Nejedná se o oficialní stránky obce Čenkov, stránky obce najdete na www.cenkov.obeccr.cz

Fotogalerie